Share

Eläkkeeltä mentoriksi: Pemamekin vanhat työntekijät uusien osaajien tukena

Pemamekin kasvaessa uusia työntekijöitä aloittaa talossa joka viikko. Perehdytyksen tueksi tarvittiin uusia keinoja, joista yhtenä Pemamek lanseerasi uuden mentorointiohjelman. Jo eläkkeelle siirtyneitä entisiä työntekijöitä pyydettiin aloittamaan eläkeläismentoreina, ja ensimmäisen kuukauden perusteella ohjelma on ollut menestys.

Uudet mentorit Lauri Välimäki ja Timo Kärppä yhdessä Pemamekin henkilöstöpäällikkö Niina Nurmen kanssa. Pienen mietinnän jälkeen uuteen tehtävään oli helppo lähteä mukaan.

Pemamek on vahvassa kasvussa ja viimeisen vuoden aikana on rekrytoitu nopealla tahdilla kymmeniä työntekijöitä useisiin eri tiimeihin. Kasvu on laittanut yrityksen miettimään perehdytyskäytäntöjä ja resursseja entistä enemmän.

”Ison kysynnän ansiosta työntekijöitä tarvitaan erityisesti tuotannon puolelle erilaisiin tehtäviin. Nopean henkilömäärän kasvun myötä nousi myös tarve kehittää perehdytyskäytäntöjä entistä paremmiksi ja tehokkaammiksi. Yksi näistä keinoista on mentorointiohjelma, jossa pyysimme entisiä työntekijöitä palaamaan eläkkeeltä mentoreiksi uusille osaajillemme”, kertoo Pemamekin henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi.

Pemamekin kuukausi sitten lanseeraama mentorointiohjelma, jossa eläkeläisiä on palkattu uusien osaajien mentoreiksi, on Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellinen ja uusi lähestymistapa perehdytykseen. Ajatus syntyi työryhmän ideariihestä löytää ratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa uusien työntekijöiden aloittamista ja samalla nopeuttaa tuotantotapojen omaksumista.

”Projekteillamme on usein tiukkojakin aikatauluja, joten oman työn ohessa jatkuva perehdyttäminen voidaan kokea haastavaksi töiden etenemisen kannalta. Halusimme meille sellaiset henkilöt, jotka voivat rauhassa keskittyä vain ja ainoastaan näiden uusien työntekijöiden opettamiseen.”

Pian kahteen tulevaan mentoriin oltiin yhteyksissä ja kyseltiin varovasti, jos he olisivat kiinnostuneita tulemaan eläkepäiviltä tukemaan Pemamekia kasvun aikoina. Molemmat miettivät asiaa hetken, ja totesivat lopulta, että olisi kiinnostava päästä auttamaan nuoria. 

Hiljaisen tiedon siirtäminen nuorille tekijöille

Mentorit työskentelevät Pemamekilla muutaman päivän viikossa ja opastavat uusia työntekijöitä tuotannon tehtävissä ja tavoissa. Pitkän työuran Pemamekilla asennusten parissa tehneet Timo Kärppä ja Lauri Välimäki pääsevät uusissa rooleissaan jakamaan vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoa ja taitoa uusille tekijöille ja mahdollistavat nopean kehityksen sekä jouhevan aloituksen monille.

”Laurilla ja Timolla on yhteensä yli 50 vuoden monipuolinen kokemus Pemamekilta. Mikään pikakoulutus tai -perehdytys ei voi tarjota sellaista tietoa ja viisautta, mitä heille on näiden meillä vietettyjen vuosien aikana kertynyt. Kyse on pitkän kokemuksen tuomasta ammattitaidosta, osaamisesta ja hiljaisesta tiedosta.”

Uusi mentorointiohjelma on saanut hyvää palautetta sekä työntekijöiltä että mentoreilta.

”Tämä on otettu erittäin hyvin vastaan ja mentoreilla on nyt keskeinen rooli uusien taitojen opettamisessa työpaikalla. Ja varmasti oppiminen menee monesti myös molempiin suuntiin, ja mentoritkin kokevat oppimisen ja onnistumisen tunteita. Toivon, että tästä tulee pitkäaikainen käytäntö”, toteaa Nurmi.

“Eläkeläisten potentiaali ja osaaminen on upea voimavara teollisuusyritykselle, mitä moni ei ehkä ole vielä tullut ajatelleeksi. Yleisempää on se, että omia työtehtäviä jatketaan vielä jonkin aikaa eläkeiän jälkeenkin. Mutta tämä ns. takaisin kutsuminen mentorointitehtäviin on varmasti ainakin meidän alallamme harvinaisempaa. Pemamek on edelläkävijä siinä, miten mentorointia toteutetaan teollisuusyrityksessä ja tuotannon tehtävissä.”

Pitkän työuran Pemamekilla asennusten parissa tehneet Timo Kärppä ja Lauri Välimäki pääsevät uusissa rooleissaan jakamaan vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoa ja taitoa uusille tekijöille.

Tavoitteena entistäkin parempi perehdytyskulttuuri

Vuoden 2023 loppuun mennessä Pemamekin henkilöstömäärän arvellaan nousevan yli neljänsadan. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin 350. Eläkeläismentorointi on yksi askel kohti parempia perehdytyskäytäntöjä, mutta muitakin toimia tarvitaan. 

“Pemamekilla on alkamassa esimerkiksi tuotannon perehdytystyöryhmä, jossa on sekä kokeneita ja tuoreempia työntekijöitä mukana. Tarkoituksena on kerätä ajatuksia siitä, miten perehdytyskäytänteitä parannettaisiin entisestään”, kertoo Nurmi tulevaisuuden suunnitelmista.

Pemamekin mentorointiohjelmasta on aiemmin uutisoinut YLE.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset

Contact Us