Share

Samuel Karjalainen on Pemamekin uusi Suomen myyntipäällikkö

Pemamek Oy on nimittänyt Samuel Karjalaisen 1.10.2020 alkaen uudeksi Suomen alueen myyntipäälliköksi.

Karjalainen tulee vastaamaan kotimaan PEMA-laitteiden ja -ratkaisuiden myynnistä.

Karjalaisella on vahva kokemus hitsaus- ja robottiautomaatiosta sekä konepajateollisuuden asiakasrajapinnassa toimimisesta.

Ennen Pemamekille siirtymistään hän on työskennellyt mm. yhdeksän vuotta suomalaisella Fronius-tuotteiden maahantuojalla, Pronius Oy:llä.

”Pemamekilla on yli 50 vuoden kokemus hitsaus- ja tuotantoautomaation valmistamisesta sekä se on Suomen suurin hitsausrobottien integroija. Edellisessä tehtävässäni hitsaus ja eri hitsausrobottisovellukset ovat olleet osa jokapäiväistä työtäni. PEMA- ratkaisuilla on valtava potentiaali kotimaan markkinoilla ja ensisijaisena tavoitteenani onkin jalkautua vahvasti asiakasrajapintaan sekä kotiuttaa Pemamekille oma osuutemme laiteinvestoinneista”, kertoo Samuel Karjalainen.

Pemamekille Karjalainen tuo vahvaa tietotaitoa kotimaan markkinoista sekä asiakasrajapinnan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeista.

”Samuelilla on vahva ja laaja-alainen tuntemus Suomen konepajateollisuuden asiakkuuksista sekä asiakastarpeista. Hän tuo Pemamekille uutta selkeää näkemystä ja osaamista kotimaan markkinoilla toimimisesta”, tiivistää Pemamekin hallituksen varapuheenjohtaja, Jaakko Heikonen.

”Samuelilla on vahva ja laaja-alainen tuntemus Suomen konepajateollisuuden asiakkuuksista sekä asiakastarpeista. Hän tuo Pemamekille uutta selkeää näkemystä ja osaamista kotimaan markkinoilla toimimisesta.”

Jaakko Heikonen, hallituksen varapuheenjohtaja, Pemamek

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset

Contact Us