ONSHORE

TORNIEN JA RAKENTEIDEN VALMISTUS

Automatisoidut hitsaus- ja tuotantoratkaisut onhore-tornien ja perustusten valmistukseen.

Innovatiiviset PEMA-ratkaisut onshore-tuulivoimatornien ja -rakenteiden valmistukseen tarjoavat kilpailukykyä, tuottavuutta ja laatua.

Tarjontamme

Yhdestä ratkaisusta kokonaisiin tuotantolinjoihin.

Ovenkarmin leikkaus ja hitsaus

Ovenkarmen leikkaus ja hitsaus on vaihe, joka hidastaa tuotantoa merkittävästi. Pemamek on kehittänyt patentoidun ratkaisun tähän tuotannon pullonkaulavaiheeseen. 

Kappaleen siirto ja pintakäsittely

Laatutarkkailun aikana PEMA-ohjausrullastojen käyttö on suositetavaa, jotta tehokas ja turvallinen kappaleenkäsittely on varmistettu.

Tornirenkaan valmistus ja koonti

PEMA- koontiasema lyhentää vähentää asennus- ja silloitusaikaa jopa 50%.

Tornirenkaiden hitsaus 

Tornirenkaiden hitsaaminen ja yhteenliittäminen tehostuu merkittävästi integroiduilla PEMA-koontiasema ja -hitsaustornilla.

CONTACT US

PEMA Team at your service. Contact us and we will help you with any questions you may have.