Share

Pemamek kasvaa ja rekrytoi uusia osaajia useisiin eri tiimeihin

Pemamek rekrytoi syksyn aikana useita henkilöitä eri tiimeihin mahdollistaakseen tulevan kansainvälisen kasvun. Kysyntä on ollut nousussa ja maailmalla on nähtävissä positiivinen vire investoinneissa automaatioon.

Pemamekin strategiaa on kuluneiden kuukausien aikana päivitetty ja uudistetun strategian mukaisesti yritykselle haetaan selvää kasvua tuleville vuosille. Myös koronan jälkeinen yleinen talouskasvu on alkanut odotettua nopeammin ja voimakkaammin. Tämä on näkynyt positiivisesti myös Pemamekin uusissa tilauksissa varsinkin kesän jälkeen.

”Tällä viikolla käynnistyy laajempi rekrytointikampanja. Tavoittelemamme kasvun ansiosta meillä on myös tarve lisätä henkilöstöä. Kokonaisuudessaan haemme syksyn rekrytointikampanjalla yli 20:tä uutta henkilöä esimerkiksi suunnittelun, ohjelmoinnin, vientiasennusten ja huollon tehtäviin”, toteaa Petri Heino, Pemamekin talousjohtaja.

Pemamekin tavoitteena on seuraavien 4–5 vuoden aikana kaksinkertaistaa liikevaihtonsa. Nyt tehtävät rekrytoinnit ovat olennainen osa kasvustrategiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Pemamekin filosofian mukaisesti jokainen suhde niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kanssa rakennetaan pitkäjänteisesti ja luottamuksella.

”Työpaikkoja on auki useisiin eri tiimeihin. Haemme sekä pidemmän taustan omaavia konkareita että innokkaita, uransa alkumetreillä olevia osaajia. Meillä on kiinnostavia tehtäviä toimitusprojekteihin maailmanlaajuisesti. Avoimia rooleja on paljon ja meillä voi kehittyä oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan, hakea voi hyvin matalalla kynnyksellä”, Heino kannustaa.

Ratkaisuja työvoimapulaan ja kestävän kehityksen trendeihin

Pemamekin kasvua vauhdittaa ainakin kaksi globaalia trendiä: työvoimapula osaavista hitsaajista ja kehitys kohti hiilineutraaliutta. Automaation tarve tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan ja Pemamekin tavoitteena onkin jatkaa kansainvälistä kasvua ja olla läsnä entistä useammalla markkinalla. Myös monet rekrytointikampanjan työpaikoista sisältävät matkustamista ja kansainvälisten asiakkaiden parissa työskentelyä.

”Automaation tarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa – hitsaajia eläköityy niin Suomessa kuin maailmallakin paljon. Pula työvoimasta on globaali haaste, johon Pemamekin robotiikka- ja tuotantoautomaatio tarjoavat ratkaisun”, kertoo Pemamekin toimitusjohtaja Juha Mäkitalo.

Toinen maailmanlaajuinen trendi, joka vauhdittaa kasvua, on hiilineutraalius. Fossiilisten polttoaineiden vähentämistä kannustetaan ja sekä valtiot että yritykset tekevät ratkaisuja ja muutoksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

”Odotamme kasvua esimerkiksi tuulivoimasegmentiltä, sillä kiinnostus tuulivoimaa kohtaan kasvaa taas kovaa vauhtia. Kyselyiden määrä Pemamekin valmistamille tuotantolaitteille on kasvanut tasaisesti ja olemme edelläkävijänä päässeet ratkomaan täysin uusia haasteita. Esimerkiksi merelle rakennettavien tuulivoimaloiden suosio on nousussa. Olemme päässeet mukaan ratkomaan tällaisten tuulivoimaloiden rakenteiden valmistamista ja löytäneet toimivia tapoja yhdistämällä erilaisia PEMA ratkaisuja”, Mäkitalo havainnollistaa.

Pemamekin rekrytointikampanja on alkanut tällä viikolla ja jatkuu 7.11.2021 asti.

Avoimiin paikkoihin sekä uraan Pemamekilla voi tutustua urasivuillamme.

Lisätiedot:

Juha Mäkitalo, toimitusjohtaja, Pemamek Oy, juha.makitalo@pemamek.com

Petri Heino, talousjohtaja, Pemamek Oy, petri.heino@pemamek.com

Pihla Ruohonen, markkinointi- ja viestintäasiantuntija, Pemamek Oy, pihla.ruohonen@pemamek.com

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät uutiset

Contact Us