YLI 5o vuoden kokemuksella

PEMA hitsaus- ja tuotantoautomaatio

Robottihitsausjärjestelmät

Hitsausautomaatio parantaa tuottavuutta

Yhden tai useamman hitsausprosessin automatisoinnilla on merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Nykyaikainen ratkaisu parantaa tuottavuutta, varmistaa hitsauksen tasalaatuisuuden ja alentaa työvoiman saatavuuteen  ja kustannuksiin liittyviä riskejä.

Pemamek on erikoistunut hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen. Tähän olemme keskittyneet jo yli 50 vuoden ajan.

Kaikki PEMA-hitsausautomaatioratkaisut on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen raskaan teollisuuden vaatimuksia. Ratkaisuja löytyy yhdestä laitteesta koko tuotantolinjaan asti.

Laatu ja turvallisuus

Hitsausautomaation etuja

Hitsausautomaatio tuo mukanaan monia merkittäviä etuja. Keskeisimmät niistä liittyvät tuotantotehokkuuteen, turvallisuuteen ja laatuun.

Esimerkiksi toistuvien, epäergonomisten tai vaativien hitsaustehtävien automatisointi parantaa merkittävästi työturvallisuutta.

Inhimillisten virheiden väheneminen varmistaa tuotannon tasalaatuisuutta ja parantaa siten kilpailukykyä ja myös mainetta. 

Automaation luomat kustannusedut ovat myös merkittäviä, koska ratkaisuilla on suora vaikutus työvoimakustannuksiin. 

LUOTETTAVA KUMPPANUUS

Automatisoituun hitsaukseen siirtyminen

Automatisoituun hitsaukseen siirtyminen vaatii suunnittelua ja harkintaa. Avainasia on valita juuri omaan tarpeeseen suunniteltu automaatioratkaisua ja huomioida kaikki muutokseen liittyvät osa-alueet.

Pemamek tarjoaa aina avaimet käteen -toimituksen ja vastaa koko toimituksesta suunnittelusta toteutukseen ja työntekijöiden koulutukseen. Asiantuntijamme auttavat alkuun ja huolehtivat että kaikki osa-alueet tulevat huomioiduksi. Olennainen rooli on myös investoinnin elinkaaripalveluilla ja myös tähän osa-alueeseen olemme luotettava kumppani.

Tie hitsausautomaatioon voi alkaa käsittelypöydistä, mutta ensimmäinen askel voi yhtä hyvin rakentua rullastoista, hitsaustorneista tai koontilinjasta. Robottihitsausasemat ja niihin liittyvät ohjelmistot ovat voimistuva kehityssuunta myös Suomessa.

Tuottavuuden ja kannattavuuden kasvu

Asiakastarina: Estanc

Estanc on Baltian ja Pohjoismaiden suurin prosessiteollisuuden yritys. He ovat luottaneet PEMA-ratkaisuihin jo lähes vuosikymmenen ajan.

Hitsausautomaation asiantuntija

Kasvata liiketoimintaasi PEMA-ratkaisuilla

Siirtymä hitsausautomaatioon on yhteistyötä, jossa on tyypillisesti mukana yritysjohto, hitsaajien edustaja ja Pemamekin asiantuntijat. Prosessin jokainen osa-alue tarkistetaan: kuka operoi automaatiota, mihin asiakkaisiin se vaikuttaa, paljonko ratkaisu vie lattiapinta-alaa ja niin edelleen.

Me Pemamekissa tiedämme, että yrityksen kokeneet hitsaajat ovat monesti myös parhaita hitsausautomaation käyttäjiä eli operaattoreita. Siksi he ovat usein tiiviisti mukana suunnittelussa ja toteutusprosessissa ja uusi automaatioratkaisu saadaan nopeasti tuottavaan työhön.

Hitsaus- ja tuotantoautomaatio

Kasvua ja uusia mahdollisuuksia

Pemamekin vahva hitsaus- ja tuotantoautomaatio-osaaminen keskittyy kuuteen toimialaan. Olemme sitoutuneita tarjomaan kullekin niistä tehokkaimpia ja luotettavimpia ratkaisuja maailmanlaajuisesti.

Contact Us