Share

Pemamek receives Kultainen Nuija award

Pemamek receives Kultainen Nuija award

The Board of Partners (Hallituspartnerit ry) has awarded Pemamek with the Kultainen Nuija award for the strong work of the Pemamek Board of Directors. The award recipient was published at the Kauppalehti event in Helsinki on the 30th of May, 2018.

Each year the Board of Partners selects a company that has demonstrated outstanding committee activity.

”Our Board of Directors has encouraged us to grow and grab market share whenever it is possible. We have significantly raised our goals“, tells Jaakko Heikonen, CEO, Pemamek.

Pemamek’s Board of Directors and the entire company want to thank The Board of Partners for the Kultainen Nuija award!

PHOTO: Hallituspartnerit ry, www.hallituspartnerit.fi

In photo from the left:  Pemamek CEO Jaakko Heikonen, Pemamekin Chairman of the Board Pekka Heikonen, Kauppalehti Editor in Chief Arno Ahosniemi and Chairman of the Board of Board of Partners Tampere Jyrki Liljeroos.

Kuvassa vasemmalta oikealle lueteltuna: Pemamekin toimitusjohtaja Jaakko Heikonen, Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi ja Hallituspartnerit ry:n Tampereen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos

Pemamekille Kultainen Nuija-palkinto vahvasta hallitustyöskentelystä

Hallituspartnerit ry on palkinnut Pemamekin hallitustyön Kultainen Nuija -palkinnolla. Palkinto jaettiin keskiviikkona 30.5.2018 Helsingissä Kauppalehden Kasvajat- tilaisuudessa.

Kultainen Nuija- palkinto jaetaan vuosittain osoituksena hyvästä hallitustyöstä. Viime vuosina Pemamek on tiivistänyt hallitustyötään sekä sekä kasvanut vahvasti. Harkittaessa huomionosoituksen saajaa käytetään kriteeristöä, jossa yrityksen avautuminen ja hallitustyön tuloksellisuus ovat keskeisesti tunnistettavissa esimerkiksi hyvän kasvun, onnistuneen strategian, uudistumisen ja kansainvälistymisen aikaansaajaksi. Uusi onnistunut omistajastrategia, jota hallitus toiminnallaan on edesauttanut, voi myös olla merkittävä valintakriteeri. Huomionososoituksen saajan valitsee palkintolautakunta, johon Hallituspartnerit kutsuu yrityselämän ja pk-yritysten hallitustyön ansioituneita asiantuntijoita. Palkintolautakunnalle esitykset valmistelee Hallituspartnereiden sihteeristö. Tämän vuoden palkintolautakuntaan kuuluivat: 

  • Matti Alahuhta, hallituksen puheenjohtaja, Outotec Oy
  • Arno Ahosniemi, päätoimittaja, Kauppalehti
  • Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja, Fortum Oyj
  • Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri, hallituksen puheenjohtaja, Oy Vallila Interior Ab
  • Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, M-Files Oy

Hallituspartnerit myönsi kunniamaininnat Nordcloudille sekä Lääkärikeskus Aavalle.

Pemamekin hallitus sekä koko yritys kiittää Hallituspartnerit ry:tä Kultainen Nuija-palkinnosta!

>> Lue lisää Kauppalehdestä: „Kultainen Nuija-palkinto loimaalaiselle Pemamekille“ 

>> Lue lisää Kauppalehdestä: „Loimaalainen Pemamek otti kasvuharppauksen“

Mehr lesen

Ähnliche Neuigkeiten

Contact Us